کلید

روی دستگاه جهت روشن و خاموش کردن مورد استفاده قرار میگیرد.

تاریخ آخرین به روز رسانی شنبه ، 5 مهر 1393 ، 07:23
بازگشت به بالا