واگن

واگن دستگاه لیزر که روی Linear Guide بسته میشود و باعث حرکت روان محورها و انتقال قدرت میشود که یکی از قطعات مهم دستگاه لیزر میباشد.

تاریخ آخرین به روز رسانی شنبه ، 5 مهر 1393 ، 07:25
بازگشت به بالا